Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

Moravskoslezské energetické centrum (MEC) bylo zřízeno k 1. červnu roku 2014 jako nástupnická organizace Krajské energetické agentury, o.p.s. pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje.

Hlavním účelem je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje, jeho příspěvkových organizací, příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zajišťování rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

Dle § 28a) zákona č.250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) vyplývá příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat dokumenty:
- návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (na další dva roky následující po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu),
- schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem.

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (záložka Veřejná správa).

Kde nás najdete:

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace Klicperova 504/8 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Zobrazit na mapě »

+420 731 656 652

Ochrana osobních údajů

Kontaktujte nás:


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře webu, který provozuje Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace. Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem