Veřejné zakázky

Název: Nákup osobního automobilu na elektrický pohon
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo veřejné zakázky: 1/2017
Předpokládaná cena: 769.339,- Kč bez DPH
Datum uveřejnění: 26.4.2017
Lhůta pro podání nabídek: 9.5.2017 do 12:00 hod
Kontaktní osoba: Ing. Karin Šindlerová, tel.: 731 656 652, sindlerova@mskec.cz
Popis předmětu:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup 1 ks osobního automobilu na elektrický pohon. Jedná se o vozidlo kategorie M1.

Projekt „Nákup osobního automobilu na elektrický pohon“ bude spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí, předloženého do 13. výzvy v rámci Národního programu Životního prostředí.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Výzva č.1/2017

Zadávací dokumentace.zip

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce č. 1/2017 - zde

Kde nás najdete:

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace Klicperova 504/8 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Zobrazit na mapě »

+420 731 656 652

Ochrana osobních údajů

Kontaktujte nás:


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře webu, který provozuje Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace. Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem