Moravskoslezské energetické centrum, p.o.

Hlavním účelem je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje, jeho příspěvkových organizací, příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zajišťování rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

logo MSK

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace

Hlavním účelem je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje, jeho příspěvkových organizací, příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zajišťování rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

Oddělení

Organizace je rozdělena do pěti oddělení, tj. Oddělení energetického managementu, Oddělení energetických služeb, Oddělení čisté mobility, Oddělení uhelné platformy a Oddělení projektového řízení.

Energetické
služby

Každý vlastník nebo provozovatel budovy musí mít motivaci, aby jím spravovaná budova měla co nejnižší provozní náklady. Z toho důvodu vzniklo v roce 2017 nové oddělení energetických služeb, které se specializuje na úspory energií, obnovitelné zdroje, energetickou náročnost budov a optimalizaci vysokého napětí.

Zjistit více

Energetický
management

Energetický management je komplexní a systémové řešení, které má optimalizovat oblast spotřeby energií a následně i oblast výroby a dodávky energií. Energetický management patří k základním stavebním kamenům v oblasti šetrného a hospodárného nakládání s energiemi.

Zjistit více

Čistá
mobilita

Jedním z nejdůležitějších úkolů Moravskoslezského kraje v této době je zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro jeho obyvatele. Doprava je jedním z faktorů mající výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel.
 

Oddělení čisté mobility se specializuje na podporu rozvoje čisté mobility MSK včetně související infrastruktury.

Zjistit více

Uhelná
platforma

Evropská komise vytvořila v roce 2017 iniciativu „Platforma uhelných regionů procházejících přeměnou“. Jedním z hlavních doprovodných opatření je tzv. „Zimní balíček“ aneb Čistá energie pro všechny občany EU. Finanční prostředky jsou vymezeny ve víceletém finančním rámci EU na období 2021-2027. Komise se zaměřuje na regiony s hospodářskými a společenskými problémy souvisejícími s útlumem těžby.

Zjistit více

Projektové
řízení

S ohledem na celosvětové změny klimatu probíhají v rámci celé Evropy diskuze o transformaci evropské energetiky. Oddělení projektového řízení se podílí na přípravě a realizaci energetických projektů v Moravskoslezském kraji, který patří mezi uhelné regiony v transformaci.

Zjistit více
Delegace do Slezského vojvodství
Delegace do Slezského vojvodství
11.6.2021

Delegace do Slezského vojvodství

Dne 9.6.2021 se zástupci Moravskoslezského energetického cen ... Číst dále
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci
20.5.2021

Memorandum o spolupráci

Ředitel Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové ... Číst dále
Konference ,,Smart city v praxi VI"
Konference ,,Smart city v praxi VI"
19.5.2021

Konference ,,Smart city v praxi VI"

Dne 18.5.2021 se zástupci Moravskoslezského energetického ce ... Číst dále