Mimořádná okamžitá pomoc - MOP – Vyúčtování DPI

MOP – Vyúčtování DPI směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.

Ve chvíli, kdy opustíte režim DPI, Vám musí být vystaveno vyúčtování. S tímto vyúčtováním, pokud nebudete mít dostatek vlastních finančních prostředků na jeho úhradu, se můžete následně obrátit na Úřad práce ČR ve Vašem městě a požádat o MOP – Vyúčtování DPI. Pro přiznání této pomoci budou hodnoceny Vaše příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení. Podrobné informace lze nalézt ZDE.