Téma tohoto workshopu byla elektromobilita v městském prostředí a zúčastnili se ho jak zástupci veřejné, tak i komerční sféry. Prezentace doplnila živá diskuze na témata, jako jsou elektrobusy, nové technologie v rámci čisté mobility a dotační programy na podporu rozvoje elektromobility. Akce v rámci projektu jsou zaměřené na rozšíření povědomí o využití elektromobility mezi různými stakeholdery a celý projekt byl zaměřen na vytvoření podkladů pro jednodušší orientaci pracovníků municipalit v problematice elektromobility.