Po hlavním programu konference Elektromobilita pro města, následovala ukázka elektrovozidel s možností zkušební jízdy.

Druhý den následoval seminář Právní aspekty provozování elektromobility, který byl doplňující akcí ke konferenci.

Jeho cílem bylo shrnout legislativní podmínky provozování elektromobility v ČR a to zejména v oblasti zřizování a povolování dobíjecích stanic z hlediska energetického a stavebního zákona. Konference se zabývala i pořizováním elektromobilů formou veřejné zakázky na kvalitu a některými aspekty týkajícími se provozování elektromobilů v organizacích.