Dne 4. 6. 2019 se zástupci Čisté mobility účastnili konference „Elektromobilita v praxi“ konané v Praze. Cílem této akce bylo představit zkušenosti s využíváním elektromobilů v hromadné i individuální dopravě, upozornit na problémy a přispět k odstranění bariér, které se vyskytují v praxi. Přednášejícími byli zástupci MPO, MŽP, Pražské energetiky, a.s., starosta města Trutnov, ale i zástupce Komory obnovitelných zdrojů energie, či představitel Asociace pro elektromobilitu. Hlavními tématy konference byly trendy v elektromobilitě, legislativa provozování elektromobilů, dotace a podpora elektromobility v ČR, infrastruktura a budoucnost dobíjení v ČR + cenová politika dodavatelů energie, propojení elektromobility a OZE, zkušenosti s reálným provozem elektromobilů ve veřejné správě i ve firmách a elektromobilita ve městech - využití v městské hromadné dopravě, budoucnost parkování ve městech.

Pro zpestření programu se mohli účastníci konference svést v elektromobilu značky Tesla.