S ohledem na zvyšující se náklady na energie jsme ve spolupráci s TV POLAR vytvořili spot, který zábavnou formou seznamuje s praktickými příklady jednotlivých typů možných opatření vedoucích ke snižování spotřeby energií a zvyšování energetické účinnosti. Spot navazuje na Energetický komiks, který byl vydán na podzim roku 2022.

Hlavními postavami jsou opět ředitel školy a „superhrdina“ MECMan, kteří se snaží motivovat k efektivnímu řešení hospodaření v oblasti energií.

Spot naleznete zde.