BPS je ojedinělým moderním energetickým centrem recyklace biologicky rozložitelných odpadů, které se zpracovávají včetně obalů. Získaný bioplyn je využíván pro výrobu biometanu a elektrické a tepelné energie. Elektrická energie a biometan jsou dodávány do distribučních soustav, teplo je dodáváno do centrálního rozvodu obce Rapotín. Dalším produktem je certifikované organicko-minerální hnojivo.

Jako druhá část exkurze proběhla návštěva SUEZ CZ a.s., konkrétně provozu centrálního sběrného dvora v Rapotíně. Zde byl předveden běžný provoz dvora, jako pytlové sběry tříděného odpadu, drcení dřevěných zbytků z průmyslu (např. dřevěné palety) k dalšímu materiálovému využití a provoz kompostárny. Projekt a realizace tohoto dvora byla spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.