Domácí i zahraniční vystavovatelé představili novinky, služby a náměty, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Výstavu slavnostně zahájili: Ing. Evžen Tošenovský Europoslanec Evropského parlamentu, Ing. Petr Valdman Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, Jarmila Uvírová Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Vladimír Sochor Odbor energetické účinnosti a úspor MPO, Ing. Vladislav Král Odbor plynárenství a kapalných paliv MPO, Ing.Pavel Bartoš Ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

Výstava je již od svého prvého ročníku zaměřena na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů a je největší takto specializovanou výstavou v ČR.

 http://www.infotherma.cz/infotherma-2018/