Důležitost této výstavy podtrhuje fakt, že se jedná o největší takto specializovanou výstavu v ČR. To se podobně jako v dřívějších letech projevilo na složení jak vystavovatelů tak i návštěvníků, kdy je patrné, že výstava získává až mezinárodní charakter. 

Letošní ročník byl opět velice podařený jak z pohledu účasti vystavovatelů, doprovodného programu v podobě mnoha zajímavých přednášek tak i velkého zájmu návštěvníků. Výstava je vždy ukazatelem směřování vývoje v oblastech hospodaření energii a nejinak tomu bylo i letos, kdy je patrný směr k přechodu na „chytrou domácnost“, propojení a kombinování jednotlivých systémů, ale rovněž i na vzrůstající důležitost „čisté mobility“. Z pohledu laické veřejnosti je velice důležitý i fakt, že vystavovatelé již cíleně nabízejí možnost instalace a používání moderních systémů za využití dotačních programů, což výrazně přispívá k masovému rozšíření ekologičtějších a úspornějších zařízení, které má za následek zlepšení komfortu užívání budov i zlepšení životního prostředí ve městech.