Na střeše budovy G Krajského úřadu je instalováno celkem 90 fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 29,7 kWp. Jedná se o systém bez bateriového systému. Veškerá vyrobená energie bude využita na pokrytí potřeb provozu KÚ. FVE bude pro Krajský úřad vyrábět ekologickou elektřinu s nulovou klimatickou stopou a lokálními emisemi. KÚ bude zároveň díky vlastní elektrárně šetřit na energiích desítky tisíc korun ročně a dojde k celkovému snížení emisí CO2 o 571 tun. V rámci instalace FVE byl zřízen pro MEC vzdálený přístup umožňující sledování výroby elektrické energie, alarmů v aktuálním čase, enviromentálních přínosů apod.

Přínosy FVE:

  • Snížení nákladů za dodávku elektrické energie,
  • Jedná se o čistou energii z obnovitelných zdrojů,
  • Nízké náklady na správu a provoz FVE,
  • Dlouhá životnost solárních panelů.

Pro MEC byl zřízen přístup do systému FVE, který zaznamenává:

  • Enviromentální přínosy,
  • Energetické výnosy,
  • Aktuální tok energie,
  • Energetický management,
  • Alarmy v aktuálním čase.