Na stránkách www.konecuhli.cz se obyvatelé nejen našeho kraje budou moci seznámit s přístupem a konkrétními kroky Evropské unie a České republiky souvisejícími s celosvětovými klimatickými změnami, a na to navazující problematikou dekarbonizace. Většina informací bude zacílena na situaci v našem regionu. Webové stránky obsahují mimo jiné přehledné grafy např. s údaji o spotřebě uhlí v jednotlivých sektorech energetiky, národním energetickém mixu atd.

Prostřednictvím formuláře mohou zájemci zasílat náměty a dotazy, na které se budou snažit co nejlépe odpovídat naši zaměstnanci Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace.