V 59 přednáškách byla 1 363 účastníkům konference představena široká paleta témat, z nichž lze vyzdvihnout např. shrnutí krizového roku v teplárenství a energetickém trhu, komunitní energetiku, inovace v teplárenství, transformaci a dekarbonizaci, problematiku a využití malých modulárních reaktorů, biomasy a vodíku, odpady a jejich energetické využití, v neposlední řadě poté ekonomiku a legislativu teplárenství a další významná témata.

 

Více informací o konferenci naleznete zde