Konference s mezinárodní účastí se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu českých a moravských bytových družstev, Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, Hospodářské komory ČR a Olomouckého kraje.

Účastníci konference se seznámili s novinkami a inovacemi v oblasti energetiky a teplárenství, kdy mezi hlavní témata patřil strategický vývoj teplárenství v následujícím období, transformace teplárenství, budoucnost zemního plynu včetně různých možností zdrojové diverzifikace, produkce biometanu v České republice, kogenerace a vodíkové strategie, ekonomika a legislativa teplárenství a další významná témata.

V úvodu konference vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který seznámil účastníky konference se strategií státu v teplárenství, a dále předseda Teplárenského sdružení České republiky Mirek Topolánek, který zhodnotil stav teplárenství zejména s ohledem na současnou evropskou krizi v energetice.

Více informací o konferenci naleznete zde