Samotná konference byla rozdělená do 6 bloků.

BLOK 1 Úvodní

BLOK 2 – Bezpečnost, kvalifikace, spolehlivost

BLOK 3 – Dlouhodobý provoz jaderných elektráren 

BLOK 4 – Vyřazování jaderných zařízení z provozu 

BLOK 5 –  Nové jaderné technologie

BLOK 6 – Young Generation

Úvodem se představili p. Daneš Burket a Vladimír Slugeň jako zástupci prezidentů ČNS a SNUS. V každém bloku vystoupili zástupci daného odvětví. 

Program konference

Sborník Nusim 2021