Dne 11. 10. 2022 se zástupce Moravskoslezského energetického centra, p.o. zúčastnil dvou konferencí pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu věnujících se otázce výrobě tepla a vodíku z nízkouhlíkových zdrojů. Jednalo se o konference Need for Heat & Hydrogen: The Role of Low-Carbon Nuclear a konference Nuclear in the Production of Hydrogen for the Clean Energy Transition. Na konferencích se bylo možné seznámit s přístupem USA, Finska a Švédska v rámci těchto témat. Na konferenci byl rovněž nastíněn postoj ČR, včetně např. pojetí ČR k dodávkám tepla z jaderných zdrojů a přístupu k malým modulárním reaktorům, s jejichž uplatněním je uvažováno i v rámci výstupů Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji. Na konferencích vystoupili také ministr průmyslu a obchodu Ing. Jozef Síkela, předseda Teplárenského sdružení České republiky Ing. Mirek Topolánek a rovněž předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Dne 12. 10. 2022 poté proběhlo setkání zástupců výrobců malých modulárních reaktorů za podpory Vlády USA, Stálého zastoupení USA při EU v Bruselu a Velvyslanectví USA v Praze s delegací Moravskoslezského kraje, vedenou hejtmanem Prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. V rámci delegace Moraskoslezského kraje byl rovněž zástupce Moravskoslezského energetického centra, p.o., který představil prezentaci na téma Moravian – Silesian Region Energy Needs. V rámci tohoto setkání byla diskutována především témata a možnosti spolupráce subjektů z USA s podnikatelskými subjekty Moravskoslezského kraje na regionální úrovni, dále pak energetické potřeby Moravskoslezského kraje a nabídka delegace podnikatelských subjektů USA (malé modulární reaktory) a rovněž možnosti spolupráce podnikatelských subjektů USA s podnikatelskými subjekty Moraskoslezského kraje.

Typ Název Velikost Stáhnout
Moravian – Silesian Region Energy Needs.pdf
1,7 MiB Zobrazit