Mezi klíčová témata konference patřila problematika snižování CO2, možnosti zpracování biologického odpadu včetně technologií tepelného zplyňování, rozvoj Vodíkového údolí v MSK, elektromobilita nejen ve veřejné dopravě a mnoho dalších.

Konference se účastnili zástupci akademické, veřejné i podnikatelské sféry z České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska.

Záznam z konference je k dispozici na tomto odkazu: