Hlavními diskutovanými tématy konference byly:

  • Koncepční pohled na nasazení SMR.
  • Situace ve vývoji projektů SMR v ČR a ve světě.
  • Program SMR ČEZ a Jihočeský jaderný park.
  • Představení projektů připravovaných ve spolupráci s ČEZ.
  • Přesah do komunitní energetiky, zapojení krajů.
  • Reálné kroky pro výstavbu SMR v ČR.

Konference sledovala naplnění těchto cílů:

  • Analyzovat skutečné projekty výstavby jaderných reaktorů menšího výkonu a jejich představení odborné a technické veřejnosti.
  • Přinést aktuální informace z oblasti malých modulární reaktorů.
  • Zkvalitnit komunikaci mezi odbornou jadernou komunitou.
  • Setkání světových odborníků, učitelů a studentů na akademické půdě.

Další podrobnosti o konferenci naleznete zde.