Byl představen nový projekt „Malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro 3 objekty v majetku Města Budišov.
Ceremoniálu, který předcházel konferenci s názvem „Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy“ se zúčastnili vedle vedení a zástupců města Budišov nad Budišovkou také zástupci Státního Fondu životního prostředí, Hospodářského výboru PSP ČR, Moravskoslezského kraje a zástupci Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, se svou přednáškou zaměřenou na aktuální aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti energetických úspor.

Přednášky byly zaměřeny na:

  • Inovativní řešení a principy v oblasti moderní energetiky SMART – GRID.
  • Možnosti získání finanční podpory pro energetické projekty a ekonomiky jejich provozu (SPŽP, OPŽP, OPPIK).
  • Využití obnovitelných zdrojů pro zásobování municipálních objektů.