Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR a slovenského města Nitra. Konference byla rozdělená do dvou bloků. V prvním bloku „Smart city jako partnerství měst a průmyslu" byly prezentovány zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city" byly ukázány příklady konkrétních technologií z oblastí infrastruktury smart city.

Celá akce byla pod odborným garantem a zároveň moderátorem konference Ing. Jakubem Slavíkem, MBA, stejně jako tomu bylo v předchozích 2 ročnících.