V přímém přenosu na YouTube konferenci sledovalo cca 100 zástupců municipalit, městských služeb a dalších odborných institucí.

Se svými zajímavými prezentacemi vystoupili odborníci z nejrůznějších oblastí navázaných na problematiku Smart city:

Věra Karin Brázová – Aktivity MMR v oblasti Smart city

Jakub Slavík – Nebojme se strategického řízení ani technické odbornosti

Kateřina Slavíková – Metodika hodnocení suburbanizované krajiny

Tomáš Chmelík – Zkušenosti s výstavbou a provozem veřejné dobíjecí infrastruktury z pohledu ČEZ

Matěj Šandor – Projekty Smart Prague usnadňují život Pražanům a reagují na budoucí výzvy

František Kubeš – Chytré město Brno

 

Odkaz na záznam z konference + prezentace ke stáhnutí:

http://www.smartcityvpraxi.cz/konference33.php