Konferenci slavnostně zahájil Ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Poté následně navazovaly diskuze, vývojové témata v této oblasti.