Rozvoj moderní energetické infrastruktury je provázaný s rozvojem Moravskoslezského kraje, stavem životního prostředí a zaměstnaností. Obě strany prohlášení si uvědomují, že energetická bezpečnost a soběstačnost představuje téma, pro které je vhodný a žádoucí společný přístup.

Společné aktivity se budou týkat výměny poznatků a zkušeností v oblastech, kde má společnost WITKOWITZ ENVI a.s. více jak 40letou tradici. Spolupráce bude směřovat k podpoře transformace energetiky kraje na nízkoemisní technologie se zaměřením na témata čistíren odpadních vod pro komunální i průmyslové odvětví, zemědělské a průmyslové bioplynové stanice pro zpracování organických odpadů a zapojení komunitní energetiky do moderního energetického mixu Moravskoslezského kraje.