Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2021 a nahrazují vyhlášku č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.

https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticky-audit-a-posudek/nove-vyhlasky-k-energetickemu-auditu-a-k-energetickemu-posudku--260631/