Přeshraniční 1 000 km dlouhá cesta pro osvětu ukázala, že dnešní elektromobily mohou jezdit levně, tiše, spolehlivě a bez emisí díky dostatečně husté síti veřejných nabíjecích stanic.

První ročník spanilé jízdy elektromobilů s názvem E-Rallye začal v Mnichově dne 10. 10. 2018. Jízda poté pokračovala přes Deggendorf, Písek a Prahu. Druhý den elektromobily jely na jihovýchod do Brna a odpoledne dorazily do Ostravy, kde byla tato akce dne 11. 10. 2018 slavnostně ukončena. Cílem E-Rallye bylo demonstrovat mezistátní propojení již existující dobíjecí infrastruktury a stimulace elektromobilového vývoje v ČR v rámci strategie čisté mobility.

Organizátory projektu byli Asociace elektromobilového průmyslu (ASEP), Ministerstvo životního prostředí, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s jejími členy (Skupina ČEZ, Innogy, E.ON, PRE a Škoda-Energy) a Moravskoslezský kraj spolu s Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvková organizace. Průběh celé akce dokumentovala Česká televize.

Projektu spanilé jízdy se z bavorské strany zúčastnili zástupci Technické univerzity v Deggendorfu, Výzkumného ústavu E-Wald a členové AEP.

Z Mnichova vyjely elektromobily členů AEP a členové bavorských ministerstev Životního prostředí, Hospodářství a Technologií. V následujícím městě Deggendorf se k jízdě přidali zástupci Technické univerzity v Deggendorfu, Výzkumného ústavu E-Wald. V Praze se k E-Rallye připojili zástupci partnerských organizací, členové AEP a zástupci autovýrobců. V Brně se přidali i účastníci BWV. V Ostravě se pak nakonec přidružili členové ASEP, zástupce VŠB-TU Ostrava a další představitelé partnerských organizací.

Zakončení této osvětové akce bylo v Ostravě, v kraji, který je považován za lídra na poli moderních technologií a čisté mobility. Akce byla prostředkem k posílení prestiže kraje jako moderního regionu v rámci Evropy. Program v Ostravě byl pestrý. Po příjezdu elektromobilů zahájil svým proslovem o čisté mobilitě a budoucnosti čisté mobility v Moravskoslezském kraji hejtman Ivo Vondrák.

V rámci snížení emisí z dopravy, Moravskoslezský kraj medializuje čistou mobilitu, vzdělávání a osvětu a propojuje se se současnými iniciativami a programy. Zejména pak podporuje projekty v oblasti technologického vývoje zaměřené na alternativní druhy dopravy. V současné době Moravskoslezský kraj řeší i obnovu vozového parku za nízkoemisní vozidla a propagaci čisté mobility vč. vodíkových technologií a vozidel a dotace (pořízení nového vozidla, budování plnicích a dobíjecích stanic).

V rámci příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje jezdí po silnicích 8 elektromobilů, 31 automobilů na CNG pohon a 1 hybridní vozidlo. Přičemž jen Krajský úřad Moravskoslezského kraje disponuje 14 auty na CNG pohon a 2 elektromobily.