Výstavba trafostanice a kabelových přípojek NN byla vyvolána ze strany ČEZ Distribuce, a.s. Důvodem byla náprava kategorizace odběratele elektřiny – kategorie „B“ odběrného místa hlavní budovy školy nacházející se v horní části areálu školy na ulici Husova v Kopřivnici.

V rámci plánované výstavby trafostanice provedl MEC studii zaměřenou na možnosti připojení dalších dvou stávajících odběrních míst na ulici Husova v Kopřivnici. MEC doporučil připojit na plánovanou trafostanici další odběrné místo napojené z LDS Tatra Kopřivnice, které zásobuje elektrickou energií budovy pro praktickou výuku ve spodní části areálu školy na ulici Husova.

Přínosy sjednocení odběrných míst:

  • Finanční úspora plateb za distribuci
  • Finanční úspora v rámci správy a provozu trafostanice
  • Úspora vlivem centrálního nákupu elektrické energie prostřednictvím Moravskoslezského kraje
  • Snížení administrativní zátěže zaměstnanců organizace