Seminář byl zaměřený na podporu projekční činnosti v oblasti technického zařízení budov. Odborné přednášky byly orientovány na vzájemné vazby při návrhu technického řešení vytápění, větrání ,chlazení a přípravu TV s využitím obnovitelných zdrojů energie a jejich vliv na energetickou bilanci.