Účast cca 100 zástupců měst a obcí MSK, odborníků na energetiku a dalších zainteresovaných osob přinesla řadu zajímavých prezentací a velmi otevřenou diskuzi, kterou opět odborně řídil David Škorňa. 

Cílem konference bylo poskytnout platformu pro diskusi o vybraných energetických tématech, o aktuálních i předpokládaných budoucích trendech zejména v oblasti komunitní energetiky, včetně sdílení příkladů dobré praxe. 

Seminář byl rozdělen do 2 tematických bloků. Detailní program semináře naleznete zde.

Prezentace jsou k dispozici v needitovatelném (.pdf) formátu zde.

Fotogalerii z akce naleznete zde.

Shrnutí zpracované moderátorem akce Davidem Škorňou najdete zde.

V rámci semináře proběhlo natáčení reportáže pro pořad Energie a kraj speciál. Video si můžete prohlédnout zde.