Seminář byl organizován za účelem představení možných nástrojů a služeb poskytovaných Moravskoslezským krajem a jeho agenturami pro města a obce, včetně prezentací příkladů dobré praxe vybraných obcí a dalších subjektů. 

Účast cca 90 osob z řad zástupců měst a obcí MSK, odborníků na energetiku a dalších zainteresovaných osob přinesla řadu zajímavých prezentací a velmi otevřenou diskuzi, kterou odborně řídil David Škorňa. 

Seminář byl rozdělen do 4 tematických bloků. Detailní program semináře naleznete zde.

Úvodního slova se ujal Rostislav Rožnovský, ředitel Moravskoslezského energetického centra, p. o. a Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, jehož slova lze použít jako motto: „Cesta, která je před krajem nebude snadná, ale klíčové je si ZMĚNU připustit … Ta nastává a pokud bude kraj aktivní a vytvoří spolupracující ekosystém, mohou z hrozeb a neřízených změn vznikat příležitosti.“

Prezentace jsou k dispozici v needitovatelném (.pdf) formátu zde.

Více fotografií z akce naleznete zde.

V rámci semináře proběhlo natáčení reportáže pro pořad Energie a kraj speciál. Video si můžete prohlédnout zde.