V rámci expozice Moravskoslezského kraje se kromě prezentace vodíkové budoucnosti v rámci postuhelné ekonomiky a autobusové dopravy tradičně prezentovaly firmy, které v kraji podnikají v oblasti Smart technologií a strojírenství. Návštěvníci tak mohli shlédnout prezentace společností Smartev CDS, Comac Cal, Sectron a EPO MACHINERY. Firmy měly možnost v rámci veletrhu ukázat svou technickou vyspělost, což jistě prospělo k navazování kontaktů s partnery ze zahraničí.

V Ústeckém kraji se výrobou vodíku zabývá společnost Unipetrol z Litvínova a společnost Spolchemie z Ústí nad Labem. V regionu existují technologické a výrobní kapacity ke skladování a distribuci stlačeného vodíku. Pilotní plnicí vodíková stanice bude vybudována v Litvínově. Spolu se společností Spolchemie uzavřelo město Ústí nad Labem memorandum, v němž chemický podnik deklaruje dodávat vodík pro provozování městské MHD.

Počítá se s podporou vládního programu RE:START, který slouží k transformaci regionů postižených těžbou uhlí.