V úvodu vystoupil primátor města Karviná, Ing. Jan Wolf a následovaly prezentace hejtmana Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., 1. náměstka hejtmana kraje, Ing. Jakuba Unucky, MBA a zmocněnce hejtmana kraje pro RESTART a uhelné regiony v transformaci, Mgr. Zdeňka Karáska.

Zástupci předkladatelů vybraných strategických projektů ve svých prezentacích shrnuli klíčové informace a v rámci bohaté diskuze zodpovídali dotazy přítomných účastníků.

Představeny byly strategické projekty:

  • POHO Park a další projekty v rámci POHO2030 Karvinsko
  • EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park
  • CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
  • PODOLUPARK Karviná
  • TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ
  • Centrum veřejných energetiků

Více informací o strategických projektech naleznete zde 

Prezentaci z veřejného projednávání najdete zde