Vlak je na první pohled k nerozeznání od klasických vlaků. Princip využití vodíku pro pohon vlaku je založen na chemické reakci mezi vodíkem a kyslíkem, při které vzniká teplo. Teplo se transformuje na elektřinu, která vlak pohání. Nevyužitá elektřina se ukládá do baterie. Jedná se o čistou bezemisní technologii. Výkon vodíkového vlaku je srovnatelný s nejnovější generací dieselových vícenápravových jednotek, to je stejná maximální rychlost 140 km/hod. a srovnatelný akcelerační a brzdný výkon. Dle slov náměstka hejtmana Radka Podstawky se využití těchto vlaků zvažuje na Krnovsku a na dalších tratích v Jeseníkách v horizontu do roku 2030.

Využití vodíku v dopravě je pro Moravskoslezský kraj velmi aktuální téma a v této oblasti má kraj do budoucna veliké ambice. Vedle vodíkových vlaků se počítá i s vodíkovými autobusy a řeší se rovněž výstavba vodíkové infrastruktury.