V rámci webináře byl představen Mechanismus spravedlivé transformace pro uhelné regiony jako jeden z nástrojů financování pro veřejný sektor. Účastníci byli seznámeni s programem RE:START a jeho vazbou na Plán spravedlivé územní transformace, připravovaným Operačním programem Spravedlivá transformace a dalšími programy pro období 2021+, aktuálními možnostmi regenerace brownfieldů a také byla prezentována činnost Evropské investiční banky. V rámci bloku o konkrétních příležitostech pro města a obce na území kraje byli účastníci webináře ředitelem Moravskoslezského energetického centra, p. o. seznámeni s činností této organizace a byl představen připravovaný projektový záměr Centrum veřejných energetiků – poradenské centrum s odpovídající odborností v energetice poskytující své služby širokému spektru zájemců.

https://restartregionu.cz/zaznam-z-webinare-pro-mesta-a-obce-v-moravskoslezskem-kraji/