Jedná se o tradiční setkání zástupců firem, ministerstev, krajů a vojvodství, euroregionů, měst a hospodářských komor. Česko-polská obchodní komora organizuje tuto významnou událost společně s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě. Tato akce se řadí k nejvýznamnějším svého druhu v regionu a je ojedinělou propagací nejen Ostravy, Moravskoslezského kraje, ale i celé České republiky, a to z hlediska rozvoje jak v oblasti podnikatelských aktivit, tak cestovního ruchu a v neposlední řadě kulturně – společenských vztahů mezi všemi účastnickými zeměmi, zejména tedy Českou, Polskou a Slovenskou republikou.

Setkání podnikatelů je akcí s celodenním programem rozděleným do dvou částí.

Dopolední konferenční část s diskusními panely  proběhla v ostravské Nové radnici. Hlavními tématy konference byly:

  1. Voda a uhlí
  2. Využití vodních toků

Zahájení dopolední konferenční části se ujali prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města Ostravy a doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., předseda Česko-polské obchodní komory.

V části Voda a uhlí vystoupil s prezentací „Konec spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“ ředitel příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, Ing. Rostislav Rožnovský.

Odpolední kulturně – společenská část XXVII. Setkání podnikatelů proběhlo tradičně v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě.

Na organizačním zajištění akce se podílela řada institucí podporujících podnikání v příhraničních regionech účastnických zemí, zejména Moravskoslezského kraje, Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje. Setkání se účastnilo přes 200 zástupců z řad podnikatelů, organizací na podporu podnikání, vládních i nevládních institucí, zástupců státní správy i místních samospráv.