Typ Název Velikost Stáhnout
DOPADOVÁ STUDIE ODCHODU OD ENERGETICKÉHO SPALOVÁNÍ UHLÍ v MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
5,3 MiB Zobrazit
„Studie vodík v Moravskoslezském kraji“
3,5 MiB Zobrazit
DOPADOVÁ STUDIE: PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ KONEČNÝCH ODBĚRATELŮ A NÁVRH OPTIMALIZACE V SOUSTAVÁCH CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
4,0 MiB Zobrazit
„Studie vodík II v Moravskoslezském kraji“
2,2 MiB Zobrazit