Typ Název Velikost Stáhnout
DOPADOVÁ STUDIE ODCHODU OD ENERGETICKÉHO SPALOVÁNÍ UHLÍ v MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
5,3 MiB Zobrazit
Studie vodík v Moravskoslezském kraji
3,5 MiB Zobrazit
DOPADOVÁ STUDIE: PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ KONEČNÝCH ODBĚRATELŮ A NÁVRH OPTIMALIZACE V SOUSTAVÁCH CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
4,0 MiB Zobrazit
Studie vodík II v Moravskoslezském kraji
2,2 MiB Zobrazit
Strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace
4,8 MiB Zobrazit
Energetická opatření na budovách - Neobvyklý komiks
8,1 MiB Zobrazit
Studie proveditelnosti a využitelnosti geotermální energie v lokalitě Karvinsko - Pohornická krajina (POHO) - oblast Smart park
9,6 MiB Zobrazit