Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

Moravskoslezské energetické centrum (dále jen MEC) bylo zřízeno k 1. červnu roku 2014 jako nástupnická organizace Krajské energetické agentury, o.p.s., pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje.

Hlavním účelem je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetikyenergetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje, jeho příspěvkových organizací, příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zajišťování rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost.

Dle § 28a) zákona č.250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) vyplývá příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat dokumenty:
- návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (na další dva roky následující po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu),
- schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem.

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (záložka Veřejná správa).

 

Činnosti pro Moravskoslezský kraj

 • Zabezpečení implementace ISO 50001
 • Spolupráce na projektu EPC I – verifikace úspor
 • Zpracování strategických dokumentů, koncepcí a akčních plánů v návaznosti na transformaci energetiky Moravskoslezského kraje
 • Příprava, spolupráce a realizace projektů v oblasti energetických posudků
 • Výběr vhodných objektů do projektů na snížení energetické náročnosti
 • Odborné posudky, studie, technická podpora, poradenství v dotačních projektech OPŽP
 • Školení organizací v oblasti energetických úspor
 • Podpora rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje, včetně podpory rozvoje související infrastruktury
 • Poradenství při vyhodnocování návrhů energetických projektů včetně doporučení vhodných dotačních titulů a grantových schémat
 • Organizace kampaně #KONECUHLI

 

Činnosti pro příspěvkové organizace

 • Kontrola smluv dodavatele komodit
 • Posouzení zdroje na vytápění a investičních projektů
 • Posouzení záměru k reprodukci majetku
 • Pomoc s aktuální a novou legislativou
 • Pomoc s kontrolou spotřeb energií
 • Pomoc s nastavením regulace vytápění a nastavením příkonu odběru
 • Jednání s dodavateli energií
 • Termovizní snímkování
 • Podpora rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje, včetně podpory rozvoje související infrastruktury