Organizace je rozdělena do čtyř oddělení, tj. Oddělení energetického managementu, Oddělení energetických služeb, Oddělení čisté mobility a nově se organizace zabývá i aktivitou v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci.