Organizace je rozdělena do pěti oddělení, tj. Oddělení energetického managementu, Oddělení energetických služeb, Oddělení čisté mobility, Oddělení uhelné platformy a Oddělení projektového řízení.