Čistá mobilita

Jedním z nejdůležitějších úkolů Moravskoslezského kraje v této době je zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro jeho obyvatele. Doprava je jedním z faktorů mající výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel.

Oddělení čisté mobility se specializuje na podporu rozvoje čisté mobility MSK včetně související infrastruktury.

Poskytuje zázemí zástupcům MSK pro úspěšnou realizaci aktivit v rámci Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje s názvem „Chytřejší kraj“ především v oblasti dopravy, technickou výpomoc při pořizování nového vozidla na alternativní pohon příspěvkovým organizacím a při vytváření partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a neziskových organizací.

V rámci rozvoje dobíjecí a plníci infrastruktury  jsou k dispozici mapové aplikace, které v rámci příslušných projektů vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Vodíková mapa ČR

Veřejné dobíjecí stanice v ČR

logo MSK

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace

Činnosti

01

Činnosti v rámci Čisté mobility

 • Rozvoj nízkoemisní dopravy vč. infrastruktury
 • Metodická pomoc příspěvkovým organizacím kraje při obměně či rozšiřování vozového parku
 • Vyplňování žádostí o dotaci
 • Sledování aktuálních možností využití dotačních titulů v rámci čisté mobility
 • Zajišťování propagace a osvěty v oblasti čisté mobility v MSK vč. prezentace těchto aktivit
img
img
img
02

Nákup vozidla na alternativní pohon

 • Odborná konzultace ohledně vozidel, technických parametrů a užití
 • Výběr konkrétního typu vozidla dle požadavků příspěvkové organizace
 • Technická podpora při nákupu vozidla
 • Pomoc při využívání dotačních titulů při pořízení vozidla
img

Kontakty

​​​​​

Ing. Martin Brožík

Specialista pro čistou mobilitu

Zabývám se:

 • Technická pomoc při obměně či rozšiřování vozového parku
 • Vedení pracovní skupiny související s čistou mobilitou (CNG, vodík, elektromobilita, hybrid, dobíjecí a plnicí infrastruktura)
 • Dotační tituly
 • Vedení agendy, strategie čisté mobility a rozvoj nízkoemisní dopravy vč. infrastruktury

 


 

 

Informační materiál

V informačním materiálu naleznete podrobné popisy jednotlivých druhů alternativních pohonů a možnosti získání dotací pro nákup nízkoemisního automobilu.

Typ Název Velikost Stáhnout
Informační materiál (2023).pdf
1,8 MiB Zobrazit