Energetické služby

Každý vlastník nebo provozovatel budovy musí mít motivaci, aby jím spravovaná budova měla co nejnižší provozní náklady. Z toho důvodu vzniklo v roce 2017 nové oddělení energetických služeb, které se specializuje na úspory energií (energetické studie, energetické posudky), obnovitelné zdroje (fotovoltaika, kogenerace, tepelná čerpadla, solární systémy), energetickou náročnost budov (termovizní měření) a optimalizaci vysokého napětí (hlídání, kontrola, nastavení ¼ hod maxima).

Výsledkem naší práce jsou velmi detailní analýzy energetického hospodářství a provozu budov, s cílem nalézt sebemenší prostor pro energetické úspory v oblasti tepla, přípravy teplé vody, elektrické energie a vody. V rámci Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017–2023 „Chytřejší kraj“ se při zpracování studií zaměřujeme na aplikaci chytrých „SMART“ technologií.

Jedním z našich cílů je zvyšování povědomí o moderních směrech v oblasti efektivního nakládání s energiemi a podpora rozvoje chytrých technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Do budoucna bychom svou činnost rádi rozšířili o tzv. Energetický dispečink v oblasti řízení tepelného hospodářství.

logo MSK

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace

Činnosti

01

Energetické projekty

 • Projekt EPC (Energy Performace Contracting) – spolupráce při vyhodnocení
 • Úspory energií (zateplení, využívání odpadního tepla, kogenerace, posouzení tepelného hospodářství)
 • Nucené větrání
 • Energetické posudky, PENB u nových budov
 • Elektřina ze slunce (návrh fotovoltaických elektráren)
 • Osvětlení (ekonomické posouzení a návrh osvětlení – vnitřní/venkovní)
 • Termovizní měření (kontrola ověření funkčnosti zateplení obálky budovy, kontrola elektro soustavy)
img
img
img
02

Optimalizace distribuce na hladině vysokého napětí

 • Optimalizace hlídání ¼ hod maxima
 • Měsíční kontrola nastavení ¼ hod maxima
 • Měsíční kontrola sledování činné a jalové energie
 • Návrhy přechodu z nízkého napětí na vysoké napětí (posouzení vybudování trafostanic)
 • Správce DIP (Distribuční portál ČEZ)
 • Zajišťování pravidelné údržby a revize trafostanic (revize a kontroly)
img
03

Technická podpora při výběrových řízeních (energetické hospodářství)

Kontakty

foto Kaleta

Ing. Tomáš Kaleta

Vedoucí oddělení energetických služeb

Zabývám se:

 • Projekt EPC
 • Pasivní budovy
 • Fotovoltaika
 • LED osvětlení (vnitřní/venkovní)
foto Domašík

Ing. Adam Domašík

Specialista energetických služeb

Zabývám se:

 • Energetické studie (posouzení tepelného hospodářství)
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • Termovizní měření
 • Nucené větrání
 • Návrh kogeneračních jednotek
foto Vítová

Ing. Kateřina Vítová

Specialista energetických služeb

Zabývám se:

 • Optimalizace hlídání ¼ hod maxima
 • Měsíční kontrola nastavení ¼ hod maxima
 • Měsíční kontrola sledování činné a jalové energie
 • Návrhy přechodu z NN na VN (posouzení vybudování trafostanic)
 • Správce DIP (Distribuční portál ČEZ)
 • Zajišťování pravidelné údržby a revize trafostanic (revize a kontroly)

Ing. Martina Kubalová

Specialista energetických služeb

Zabývám se:

 • Energetické studie (posouzení tepelného hospodářství)
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)