Energetický management

Energetický management je komplexní a systémové řešení, které má optimalizovat oblast spotřeby energií a následně i oblast výroby a dodávky energií. Energetický management patří k základním stavebním kamenům v oblasti šetrného a hospodárného nakládání s energiemi.

Aktivní energetický management má tři cíle:

 1. Poskytovat srozumitelnou informaci o tom, jak si vedou jednotlivé objekty z pohledu spotřeby energií a komfortu.
 2. Dávat doporučení jaká opatření se mají realizovat a jaká technická zlepšení by byla efektivní a ekonomicky výhodná. Provádět měření a online monitoring spotřeby s možností řízení a regulace v podobě energetického dispečinku.
 3. Kontrolovat zavádění jednotlivých doporučení do praxe a vyhodnocovat přínos. Provádět analýzy, sestavovat cíle a akční plány.
logo MSK

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace

Činnosti

01

Aktivní energetický management

 • Konzultační činnost v oblasti energetického hospodářství při přípravě projektů reprodukce majetku MSK
 • Kontrola legislativních povinností a změn dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • Reporty, vyhodnocování spotřeb energií a verifikace úspor
 • Kontrola odběrných míst, spotřeby energií a nákladů v Portálu kraje FAMA+
img
img
img
02

Energetický audit

 • Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • Měření elektrického příkonu na hlavním rozvaděči budovy
 • Kontrola nastavení smluv na dodávku elektřiny, plynu a tepla – optimalizace nastavení distribuce
img

Kontakty

foto Lyčka

Ing. Tomáš Lyčka
 

Vedoucí oddělení energetického managementu

Zabývám se:

 • Energetický management pro nemocnice v kraji
 • Energetický management dle ISO 50001

Ing. Lukáš Valový

Specialista pro energetický management
Karviná, Ostrava, SS MSK, ZZS MSK, nemocnice MSK

Zabývám se:

 • Specialista pro energetický management pro oblast Karviná, Ostrava, 
  SS MSK, ZZS MSK,
  nemocnice MSK 
 • Specializace na dodávku elektrické energie
foto Šrubařová

Ing. Barbara Helštýnová
 

Specialista pro energetický management
Opava, Krnov, Bruntál

Zabývám se:

 • Specialista pro energetický management pro oblast Opava, Bruntál, Krnov
 • Specializace na dodávku tepla a plynu

Ing. Monika Vidová
 

Specialista pro energetický management
Frýdek - Místek, Nový Jičín

Zabývám se:

 • Specialista pro energetický management pro oblast Frýdek - Místek, Nový Jičín
 • Specializace na dodávku elektrické energie