Projektové řízení

S ohledem na celosvětové změny klimatu probíhají v rámci celé Evropy diskuze o transformaci evropské energetiky. Společným cílem Evropské unie je zajistit do roku 2030 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 32 %, zlepšit energetickou účinnost o 32,5 % a snížení emisí nejméně o 55 % (oproti roku 1990). Do roku 2050 se chce Evropa stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Evropská unie přijímá opatření, která budou podporovat udržitelná řešení, s čímž souvisí také finanční podpora transformace ve všech odvětvích, především těch průmyslových.

Oddělení projektového řízení zabezpečuje a koordinuje přípravu a realizaci energetických projektů schválených Moravskoslezským krajem, který patří mezi uhelné regiony v transformaci.

logo MSK

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace

Činnosti

01

Činnosti oddělení Projektového řízení

 • Zabezpečení a koordinace přípravy a realizace projektů v oblasti energetiky související zejména s naplňováním cílů Zimního balíčku (Clean Energy for All Europeans) a Zelené dohody pro Evropu (The European Green Deal)
 • Monitoring a poradenství v oblasti dotačních titulů a nástrojů financovaných z EU a dalších zdrojů
 • Spolupráce na zpracování strategických dokumentů v návaznosti na transformaci energetiky Moravskoslezského kraje
 • Organizace seminářů a školení
img
img
img

Kontakty

Ing. Gabriela Moravčíková

Vedoucí oddělení projektového řízení

Zabývám se:

 • Zabezpečením činností oddělení projektového řízení
 • Řízením a kontrolou projektů v souladu s metodickým pokynem MEC
 • Projekty z evropských fondů (Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace ad.)
foto Domašík

Ing. Alena Kryglerová
 

Specialista projektového řízení

Zabývám se:

 • Problematikou obnovitelných zdrojů a ochrany vod
 • Projekty z evropských fondů (Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj ad.)
 • Činnostmi v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci a programem RE:START
foto Vítová

Monika Tomková
 

Specialista projektového řízení

Zabývám se:

 • Projekty z národních operačních programů v oblasti energetiky
 • Administrací a správou webových stránek www.konecuhli.cz
 • Vedením administrativní agendy projektů