Uhelná platforma

Evropská komise vytvořila v roce 2017 iniciativu Platforma uhelných regionů procházejících transformací (Coal Regions in Transition), jejímž hlavním cílem je postupný přechod od fosilních paliv k uhlíkově neutrální ekonomice. Pro plnění závazků Pařížské dohody a provedení strategie Energetické unie dále sestavila Evropská komise v listopadu 2016 dohodu o novém souboru pravidel v oblasti energetiky nazvanou Čistá energie pro všechny Evropany (Clean Energy for All Europeans), neboli též Zimní energetický balíček. Finanční prostředky jsou vymezeny ve víceletém finančním rámci EU na období 2021-2027. Komise se zaměřuje na regiony s hospodářskými a společenskými problémy souvisejícími s útlumem těžby. Mezi tyto regiony patří Moravskoslezský kraj společně s krajem Karlovarským a Ústeckým.

Cílem je pomoci členským státům a regionům v přechodu na čisté energie tím, že se zaměří na sociální dopady a strukturální přeměnu v ekonomice těchto regionů.

Oddělení Uhelné platformy se zabývá koordinací a řešením podpory firem v oblasti transformace průmyslu a energetiky směrem k dosažení závazku klimatické neutrality České republiky v regionu Moravskoslezského kraje. Klíčovými tématy jsou otázky centrálního zásobování teplem obyvatel, nevýrobního a průmyslového sektoru, podpora nízkoemisních zdrojů energie, rozvoj čisté mobility a v neposlední řadě i podpora vodíkového hospodářství.

logo MSK

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace

Činnosti

01

Aktivity v oblasti Uhelné platformy

 • Spolupráce na strategii, koncepci a akčních plánech Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci
 • Činnosti v oblasti legislativy Evropské unie týkající se naplňování cílů Zimního energetického balíčku
 • Činnosti v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zejména v oblasti čisté energetiky Moravskoslezského kraje
 • Činnosti, aktivity a spolupráce s regiony dotčenými Platformou pro uhelné regiony v transformaci
 • Koordinace a metodické řízení transformačního procesu Moravskoslezského kraje na nízkoemisní technologie produkce energie
 • Vyhodnocování energetických bilancí s cílem dosažení energetické bezpečnosti a soběstačnosti Moravskoslezského kraje
 • Činnosti v oblasti optimalizace energetického mixu Moravskoslezského kraje při respektování jeho specifické výrobní základny a zapojení OZE, DZE a komunitní energetiky
img
img
img
img

Kontakty

Ing. Petr Oliva

Vedoucí oddělení uhelné platformy a čisté mobility

Zabývám se:

 • Podpora čisté mobility a rozvoje nízkoemisní dopravy
 • Činnost v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci
 • Dohled nad implementací legislativních opatření vyplývajících ze Zimního energetického balíčku v regionu Moravskoslezského kraje
 • Koordinace podpory energetických a průmyslových firem v transformačním procesu na nízkoemisní technologie

Ing. Martin Larysz

Specialista pro uhelnou platformu

Zabývám se:

 • Podpora přípravy strategie, spolupráce při realizaci a řízení projektů v rámci uhelné platformy
 • Činnost v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci
 • Činnost v oblasti legislativy EU „Zelená dohoda pro Evropu“ a „Fit for 55“ při směřování EU, ČR i MSK k uhlíkové neutralitě a dekarbonizaci
 • Monitoring a vyhodnocování událostí s dopadem do sektoru energetiky a průmyslu v MSK, ČR a EU