Uhelná platforma

Evropská komise vytvořila v roce 2017 iniciativu "Platforma uhelných regionů procházejících přeměnou". Jedním z hlavních doprovodných opatření je tzv. „Zimní balíček“ aneb Čistá energie pro všechny občany EU. Finanční prostředky jsou vymezeny ve víceletém finančním rámci EU na období 2021-2027. Komise se zaměřuje na regiony s hospodářskými a společenskými problémy souvisejícími s útlumem těžby. Mezi tyto regiony bezesporu Moravskoslezský kraj patří.

Cílem je pomoci členským státům a regionům v přechodu na čisté energie tím, že se zaměří na sociální dopady a strukturální přeměnu v ekonomice těchto regionů.

Naše organizace se zabývá zejména projekty v oblasti čisté energetiky Moravskoslezského kraje. Klíčovými tématy jsou otázky centrálního zásobování teplem obyvatel, rozvoj elektromobility a v neposlední řadě i vodíkové mobility. 

logo MSK

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace

Činnosti

01

Činnosti v oblasti Uhelné platformy

 • Příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony 
  v transformaci
 • Činnosti v oblasti legislativy Evropské unie týkající se tzv. zimního energetického balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“
 • Činnosti v oblasti nové „Platformy pro uhelné regiony v transformaci“, zejména v oblasti čisté energetiky Moravskoslezského kraje
 • Činnosti, aktivity a spolupráce s regiony dotčenými Platformou pro uhelné regiony v transformaci, zejména Polské republiky a Slovenské republiky
 • Vyhledávání dotačních titulů, příprava, spolupráce při realizaci a řízení projektů v rámci programu RE:START a Platformy pro uhelné regiony v transformaci
 • Projednávání podmínek dotačních titulů Evropské unie připravovaných v rámci „Platformy pro uhelné regiony v transformaci“
img
img
img
img

Kontakty

foto Brožík

Ing. Petr Oliva

Vedoucí uhelné platformy a čisté mobility

Zabýbám se:

 • Podpora čisté mobility a rozvoje nízkoemisní dopravy
 • Činnost v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci a projektů programu RE:START
 • Dohled nad implementací balíčku opatření EU Čistá energie pro všechny Evropany v regionu MSK