Kontaktní osoba pro projekt: Ing. Gabriela Moravčíková, moravcikova@mskec.cz+420 737 939 481

 

                                                                                      

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace je nositelem projektu Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci MSK (dále CVE). Jedná se o jeden ze 13 strategických projektů, který byl doporučený dne 24. června 2021 Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje k financování z Fondu pro spravedlivou transformaci prostřednictvím nového Operačního programu Spravedlivá transformace (MŽP). Cílem projektu je podpora realizace transformačních cílů v souladu se závazky a strategickými dokumenty Evropské unie a České republiky. V zcela zásadních oblastech, a to finanční, strategické, vazbě na inovační ekosystém a RIS3, partnerské spolupráce uvnitř kraje ad. je klíčovým partnerem projektu Moravskoslezský kraj.

Veřejní energetici budou poskytovat bezplatné odborné poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje čisté mobility pro města a obce se zaměřením zejména na tato témata:
•    úspory energie,
•    využití obnovitelných zdrojů energie,
•    možné formování strategie v energetice,
•    energetický management,
•    poradenství v oblasti nákupu energií,
•    procesy a řízení v energetice,
•    inovace v energetice a mobilitě,
•    energetické komunity ad.


Výstupem činnosti CVE nebudou běžně dostupné komerční služby (zpracování energetických strategií, auditů a posudků, žádostí o dotace, projektové dokumentace apod.), ale půjde o odborné poradenství s cílem podpořit a napomoci transformaci energetiky, optimalizaci energetických systémů a bilanci směrem ke zvýšení energetické účinnosti, bezemisní mobilitě a celkově ke klimatické neutralitě.

Systematická pomoc odborníků v území, budování znalostní základny a širokého partnerství napříč krajem pomůže nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice a čisté mobilitě.

Blíže o Operačním programu spravedlivá transformace zde:

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/operacni-program-spravedliva-transformace/

https://opst.cz/

https://hrajemskrajem.msk.cz/centrum-verejnych-energetiku/