Kontaktní osoba pro projekt: Ing. Alena Kryglerová, kryglerova@mskec.cz+420 730 812 441

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

Integrovaný projekt LIFE COALA, celým názvem LIFE IP for Coal Mining Landscape Adaptation, je primárně regionální projekt zaměřený na podporu opatření na zmírnění dopadů změn klimatu v Moravskoslezském kraji.

Hlavním cílem celého projektu je úspěšně implementovat cíle stanovené v Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu (leden 2020), a tím zvýšit kvalitu prostředí pro život jeho obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj v kraji.

Projekt řídí Moravskoslezský kraj a spolupracuje na něm řada partnerů, mezi které patří města Karviná, Havířov a Orlová, krajské agentury Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. a Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (dále MEC), dále Ministerstvo životního prostředí, ale také Nadace Partnerství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nebo státní podnik DIAMO. Mezinárodní přesah dodává projektu Slezské vojvodství a Hornický geologický institut sídlící v polských Katovicích. Do projektu ovšem mohou v budoucnu vstoupit i noví partneři.

Cílem MEC v projektu je příprava a realizace adaptačních a mitigačních opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov v majetku Moravskoslezského kraje, a to v rámci aktivit Smart Building Systém (SBS) – systém adaptace a mitigace pro budovy MSK a Pilotní adaptace budov. Příkladem těchto opatření je např. zateplení budov, které může být kombinováno s technickými i přírodními prvky, realizace zelených fasád, střech, instalace stínicích prvků apod.

Další aktivitou MEC je zřízení Poradenského centra pro budovy, které bude poskytovat služby odborného poradenství, konzultací a vzdělávání v oblasti energetiky, energetického managementu a konceptu chytrého regionu v oblasti úspor energií, kdy cílovou skupinou jsou zájemci o realizaci adaptačních a mitigačních opatření z řad měst a obcí na území celého Moravskoslezského kraje.

 

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU:   www.lifecoala.cz

 

WEBOVÉ STRÁNKY PORADENSKÝCH CENTER PROJEKTU NAJDETE ZDE

 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Evropská komise:

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5816

MSK:

https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/tiskova-zprava---priklepnuto--kraj-rozjizdi-projekty-reagujici-na-zmeny-klimatu-10152/

https://www.msk.cz/cs/temata/eu/ip-life-for-coal-mining-landscape-adaptation-coala-10049/