KONEC ENERGETICKÉHO SPALOVÁNÍ UHLÍ SE BLÍŽÍ

Stojíme na začátku největší transformace Moravskoslezského kraje za poslední století. Co tato transformace přinese? Čím bude uhlí nahrazeno?

logo MSK

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace

CESTA KE KONCI UHLÍ V EVROPĚ

Sektor energetiky spalující fosilní paliva je celosvětově největším zdrojem skleníkových plynů, které významně přispívají ke globální změně klimatu. V Evropě proto probíhá energetická transformace směrem k nízkouhlíkové a udržitelné energetice, s čímž souvisí také ústup jednotlivých členských států od využívání uhlí pro energetické potřeby. Snahou Evropské unie je stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Záměr odklonu od uhlí již oznámila většina členských států a v některých z nich již není uhlí v současných energetických mixech zastoupeno. Jedná se např. o Rakousko, Belgii, Švédsko. Další evropské země by měly tyto státy v dohledné době následovat.

Zjistit více o situaci v Evropě

UHELNÁ A ENERGETICKÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

S ohledem na skutečnost, že uhlí jako strategická surovina nemá v Evropě příliš dlouhou budoucnost, je pro Českou republiku problematika odchodu od energetického spalování uhlí jednou z hlavních priorit v oblasti energetiky. Transformace k české bezuhelné energetice bude vyžadovat celou řadu opatření.

Zjistit více o situaci v ČR

UHELNÁ A ENERGETICKÁ SITUACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Uhelný průmysl je v našem kraji historicky zakořeněn již po mnoho desetiletí a jeho útlum bude pro nás všechny doslova převratným. Ač si to mnozí z nás neuvědomují, tak se s uhelným vlivem setkáváme téměř všude. Největší zastoupení má využívání uhlí stále v těžkém průmyslu, ale také ve výrobě tepla, které přes dodávky do systému centrálního zásobování tepelnou energií, odebírá přibližně 250 tisíc domácností po celém kraji.

V návaznosti na aktuální dění v oblasti evropské energetiky, činnost Uhelné komise a specifickou situaci Moravskoslezského kraje jako uhelného regionu v transformaci s dědictvím průmyslové výroby, se vedení kraje rozhodlo zpracovat dokument s názvem „Dopadová studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“.

Zjistit více informací o situaci v Moravskoslezském kraji

 

Další projekty